Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken
stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie
over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig
hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel
een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten
voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het
aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men
toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet
tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking
gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te
laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk
te laten zijn.
Liv it, Own it Personal Training aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke
manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina
zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Liv it, Own it Personal Training of bij derden welke bij
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Liv it, Own it Personal Training.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande
toestemming door Liv it, Own it Personal Training.

Deze website gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren. Door te klikken accepteer je deze cookies.

Privacy policy